Posted by admin

Automatyka przemysłowa to dziedzina techniki, która odgrywa główną funkcję w postępowaniach wytwórczych i infrastrukturze przemysłowej. Jej zamiarem jest zautomatyzowanie, optymalizacja oraz nadzór nad wielorakimi postępowaniami, aby podwyższyć zdolność produkcyjna, jakość, bezpieczeństwo oraz ograniczyć koszty fabrykacji. Automatyzacja w przemyśle ma gigantyczne przeznaczenie i obejmuje dużo branż, takich jak wytwórczość, energetyka, przetwórstwo, transport, a nawet rolnictwo – więcej na czujniki przemysłowe. Doniosłym pierwiastekiem automatyki przemysłowej są struktury automatyki, składające się z czujników, przetworników, sterowników, i aktuatorów. Czujniki służą do badania różnych parametrów i stanów, takich jak temperatura, ciśnienie, poziom, prędkość, czy natężenie, a przetworniki przekształcają te dane w sygnały zrozumiałe dla regulatorów. Sterowniki, w oparciu o otrzymane dane i algorytmy, podejmują postanowienia i kierują pracą machin i urządzeń przemysłowych. Natomiast aktuatory są odpowiedzialne za praktykowanie działań fizycznych, takich jak otwieranie zaworów, włączanie silników czy manipulowanie automatami fabrycznymi.

+Tekst Reklamowy+

Comments are closed.